תנאי שימוש

תנאי השימוש באתר הנ"ל נכתבו בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
1. הקדמה

אתר "tlntq.com" (להלן "האתר") משמש כאתר הייצוגי עבור "TalntQ" ("החברה") והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, עשוי להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

2. 
קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר  "TalntQ"ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר  "TalntQ"בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

3. תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת האתר. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של  "TalntQ" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

החברה מספקת את האתר והמערכת, לרבות המידע והתכנים במסגרתם כמות שהם ("AS IS") ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה או בכל הקשור לאתר ו/או המערכת.

האתר והמערכת נמצאים עדיין בגרסת ביתא כלומר נמצאת בשלבי ניסוי ותעייה וכנראה יהיו אי אלו שיפורים, נשמח לשמוע תגובות והצעות לשיפור.

4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי אודותיך, אך יתכן ולא נוכל לספק לך את השירותים שלנו ללא מידע אישי כאמור. אתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בעת שימושך באתר, לרבות בהרשמתך לאתר, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי, למטרות המפורטות להלן. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו. 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת  הIP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

בסיום ההתקשרות או הפסקת השירות הניתן למנוי,  המנוי לא יהא זכאי בשום מקרה לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כלשהו מאת החברה או מי מטעמה בגין תשלומים שביצע.

צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר  “TalntQ”.

5. 
גילוי נאות

אתר זה עשוי לעשות שימוש "בקבצי קוקיז" )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

6. הגבלת אחריות

"TalntQ"  נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. 

כל עוד חברתנו נוקטת באמצעים אלה, המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי "TalntQ"  ו/או כל גוף או אדם המעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, אובדן, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן רווחים או נתונים, שייגרמו כתוצאה מכל שגיאה, שיבוש, הפרעה, השמטה, מחיקה, פגם, איחור, עיכוב או הפסקה של כל אחד מהשירותים המוצעים או פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי-חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של החברה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת "TalntQ", וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

שיפוי – המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את בעלי האתר ו/או כל גוף מטעמו, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכר טירחת עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

7. אזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי  האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.