הכוון תעסוקתי

הכוון תעסוקתי הוא תהליך קצר אך ממצה בו נבחן את מכלול יכולותיך והשיקולים המנחים אותך בבחירת מקצוע וניצור את רשימת העקרונות התעסוקתיים הייחודיים רק לך.
העקרונות  – אותם דברים שחשוב לך שיבואו לידי ביטוי בקריירה שלך, יהוו אבן הבוחן שלנו לכל כיוון תעסוקתי שעשוי להיות רלוונטי עבורך.